سورس سافت | سورس پروژه | دانلود پروژه | سورس کد


م
ن
و
سورس سافت

ادامه مطلب

سورس کد هش کردن اطلاعات با سی شارپ در aspسورس کد هش کردن اطلاعات با سی شارپ در asp

سورس کد هش کردن اطلاعات با سی شارپ در asp ، آموزش هش کردن اطلاعات

در این بخش از سورس های برنامه نویسی با سورس کد هش کردن اطلاعات با سی شارپ در asp در خدمت شما دوستان هستیم.

کد هش کردن اطلاعات با سی شارپ در asp

این پروژه در دو بخش انجام شده است، به این صورت که ما در مرحله اول میایم اطلاعات را با دریافت یک رشته رمزنگاری می کنیم و در مرحله دوم همان اطلاعات رمز نگاری شده را رمزگشایی می کنیم.

با استفاده از سورس کد زیر، ما رمزنگاری را انجام می دهیم :

 private static string Encrypt(string Password)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(Password))
        return string.Empty;

      byte[] Value = Encoding.UTF8.GetBytes(Password);
      SymmetricAlgorithm mCSP = new RijndaelManaged();
      mCSP.Key = _key;
      mCSP.IV = _initVector;
      using (ICryptoTransform ct = mCSP.CreateEncryptor(mCSP.Key, mCSP.IV))
      {
        using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
        {
          using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write))
          {
            cs.Write(Value, 0, Value.Length);
            cs.FlushFinalBlock();
            cs.Close();
            return Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
          }
        }
      }
    }

با استفاده از کلاس زیر ما عملیات رمزگشایی را انجام می دهیم :

private static string Decrypt(string Value)
    {
      SymmetricAlgorithm mCSP;
      ICryptoTransform ct = null;
      MemoryStream ms = null;
      CryptoStream cs = null;
      byte[] byt;
      byte[] _result;

      mCSP = new RijndaelManaged();

      try
      {
        mCSP.Key = _key;
        mCSP.IV = _initVector;
        ct = mCSP.CreateDecryptor(mCSP.Key, mCSP.IV);


        byt = Convert.FromBase64String(Value);

        ms = new MemoryStream();
        cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write);
        cs.Write(byt, 0, byt.Length);
        cs.FlushFinalBlock();

        cs.Close();
        _result = ms.ToArray();
      }
      catch
      {
        _result = null;
      }
      finally
      {
        if (ct != null)
          ct.Dispose();
        if (ms != null)
          ms.Dispose();
        if (cs != null)
          cs.Dispose();
      }

      return ASCIIEncoding.UTF8.GetString(_result);
    }

خروجی پروژه :

هش کردن اطلاعات با سی شارپ در asp

امیدواریم این سورس کد مورد استفاده شما دوستان قرار بگیرد.


لینک کوتاه مطلب :
https://sourcesoft.ir/?p=2076

درباره نویسنده

علیرضا نجاتی 136 نوشته در سورس سافت دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi