سورس سافت | سورس پروژه | دانلود پروژه | سورس کد


م
ن
و
سورس سافت

ادامه مطلب

سورس پروژه Sudoku با پایتونسورس پروژه Sudoku با پایتون

سورس پروژه Sudoku با پایتون

در این بخش از سورس سافت با یکی دیگر از سورس های برنامه نویسی با سورس پروژه Sudoku با پایتون در خدمت شما دوستان هستیم.

سورس کد Sudoku با زبان برنامه نویسی پایتون با ورژن کد 3.3.4 کدنویسی شده است. کار با سورس کد بسیار راحت هست، کافیه سورس کد زیر را در پایتون ایمپورت کرده و ازش استفاده کنید.

سورس کد python :

#?using? python 3.3.4 to develop sudoku game
?#?sudoku? game
from random import randint

?#?generate? board
def build_board():
board=[]
for i in range(9):
block=[[" "," "," "],
[" "," "," "],
[" "," "," "]]
board.append(block)
return board

##
## Ensure no other block in the same row has the value
##
def row_available(block, row, board, num):
# Determine which of the main 3 rows this 3x3 block is at
boardRow = int(block / 3);
good = True
for b in range(boardRow * 3, (boardRow * 3) + 3):
if b != block:
if num in board[b][row]:
good = False
break
return good

##
## Ensure no other block in the same col has the value
##
def col_available(block, row, col, board, num):
# Determine which of the main 3 columns this 3x3 block is at
boardCol = block % 3;
good = True
for b in (boardCol, boardCol + 3, boardCol + 6):
if b != block:
if num == board[b][row][col]:
good = False
break
return good

def fill_board(board):
# to fill all numbers 1 through 9
for num in range(1,10):
# for each of the 9 3x3 blocks
for block in range(len(board)):
triedRow = [-1]
foundSpot = False
for i in range(3):
row = -1
while row in triedRow:
row = randint(0,2)
triedRow.append(row)
if " " in board[block][row] and row_available(block, row, board, num):
triedCol = [-1]
for j in range(3):
col = -1
while col in triedCol:
col = randint(0,2)
triedCol.append(col)
if " " == board[block][row][col] and col_available(block, row, col, board, num):
board[block][row][col] = num
foundSpot = True
if foundSpot:
break
if foundSpot:
break
if not foundSpot:
print("Never Found a Spot for " + str(num) + " in block " + str(block))
return board

?#?display? board
def display(board):
num=[]
for i in board: ?#?block? level
for subI in i: ?#?row?
for subsubI in subI: ?#?item?
num.append(subsubI)
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[0],num[1],num[2],num[9],num[10],num[11],num[18],num[19],num[20]))
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[3],num[4],num[5],num[12],num[13],num[14],num[21],num[22],num[23]))
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[6],num[7],num[8],num[15],num[16],num[17],num[24],num[25],num[26]))
print("---------------------------------------")
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[27],num[28],num[29],num[36],num[37],num[38],num[45],num[46],num[47]))
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[30],num[31],num[32],num[39],num[40],num[41],num[48],num[49],num[50]))
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[33],num[34],num[35],num[42],num[43],num[44],num[51],num[52],num[53]))
print("---------------------------------------")
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[54],num[55],num[56],num[63],num[64],num[65],num[72],num[73],num[74]))
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[57],num[58],num[59],num[66],num[67],num[68],num[75],num[76],num[77]))
print("---------------------------------------")
print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[60],num[61],num[62],num[69],num[70],num[71],num[78],num[79],num[80]))
print("---------------------------------------")

?#?test?
board=build_board()
board=fill_board(board)
display=display(board)

سورس پروژه Sudoku با پایتون

امیدواریم این سورس کد Sudoku با پایتون مورد استفاده شما دوستان قرار بگیرد.


لینک کوتاه مطلب :
https://sourcesoft.ir/?p=758

درباره نویسنده

علیرضا نجاتی 136 نوشته در سورس سافت دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi